+48 530 063 730

biegly.obuwie@gmail.com

Rzeczoznawca obuwia

Biegły sądowy
Obuwnictwo

O mnie

Jestem niezależnym rzeczoznawcą obuwia oraz biegłym sądowym z zakresu obuwnictwa wpisanym na listę biegłych przy Sądzie Okręgowym w Elblągu. Od wielu lat zajmuję się oceną rzeczoznawczą butów. Moje opinie są oparte o wnikliwą analizę obuwia i powstałych w nich uszkodzeń.

Sporządzane przeze mnie oceny rzeczoznawcze są szczególnie ważne dla konsumentów ponieważ wzmacniają ich stanowisko w sprawie. Opinia, która wyczerpuje temat co do jego istoty i jest napisana przystępnym językiem znacznie ułatwi kontakt z Rzecznikiem Praw Konsumenta, Inspekcją Handlową oraz stanowi dowód z dokumentu prywatnego, który znacząco wzmacnia stanowisko strony.

Proszę pamiętać, że nie każde uszkodzenie obuwia świadczy o tym, że ujawniła się w nim wada konstrukcyjna, produkcyjna czy też materiałowa.

Posługując się opinią rzeczoznawcy należy mieć pewność, że to co się w niej znajduje jest zgodne z prawdą, a wnioski z niej płynące są zasadne. Wdanie się w spór sądowy ze sprzedawcą nie zawsze się opłaca a koszty takiego postępowania mogą sięgnąć ponad 1000zł. Dlatego bardzo ważne jest, aby opinia, na podstawie której chcesz dochodzić swoich praw była wyczerpująca, rzetelna i zgodna z przedmiotem konstrukcji obuwia. Niejednokrotnie spotykam się z opiniami prywatnymi, których wartość merytoryczna jest znikoma i bardzo trudno jest obronić ją w sądzie.

Bezpłatna konsultacja

Krok 1.
Proszę wykonać zdjęcia powstałych uszkodzeń w wysokiej jakości.

Krok 2.
Proszę przygotować wszystkie dokumenty związane z reklamacją, w tym dowód zakupu i wykonać ich zdjęcia.

Krok 3.
W ciągu kilku dni dokonam analizy reklamowanego obuwia i odpiszę wskazując możliwe sposoby postępowania.

Załączniki (maksymalna wielkość pojedynczego pliku to 5MB):


Odwiedź mój blog