Cennik mediacji

Spis treści

Mediacje Sądowe

Sprawy majątkowe

✤ 1% wartości przedmiotu sporu jednak nie mniej niż 150,00 zł i nie więcej niż 2.000,00 zł
✤ koszty poniesione przez mediatora.

Łącznie nie więcej niż 450 zł + koszty poniesione przez mediatora.

Sprawy niemajątkowe

✤ Pierwsza sesja mediacyjna – 150,00 zł
✤ każda kolejna sesja mediacyjna – 100,00 zł

Łącznie nie więcej niż 450 zł oraz koszty poniesione przez mediatora.

Podstawa prawna

Koszty mediacji sądowych są ustalane przez Ministra Sprawiedliwości. W Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

Mediacje Pozasądowe

Sprawy niemajątkowe

✤ Przyjęcie wniosku o mediację – 50 zł – Opłata pobierana jest niezależnie od rodzaju sprawy. Obejmuje koszty administracyjne oraz zaproszenie na mediację drugiej strony poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny. Opłata wstępna jest bezzwrotna i niezależna od zgody drugiej strony na mediację.
✤ Pierwsze spotkanie – 150 zł – Spotkanie informacyjne poświęcone jest omówieniu zasad mediacji, określeniu przedmiotu sporu, ustaleniu sposobu płatności, podpisaniu umowy o mediację.
✤ Posiedzenie mediacyjne – 100 zł – Posiedzenie mediacyjne oznacza: spotkanie indywidualne, spotkanie wspólne lub posiedzenie on-line. Rozmowy telefoniczne dotyczące kwestii merytorycznych (a nie organizacyjnych) traktowane są jak posiedzenie mediacyjne.
✤ W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa, strony zobowiązane są do zapłaty kwoty 100 zł

Sprawy majątkowe

✤ Przyjęcie wniosku o mediację – 50 zł – Opłata pobierana jest niezależnie od rodzaju sprawy. Obejmuje koszty administracyjne oraz zaproszenie na mediację drugiej strony poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub listowny. Opłata wstępna jest bezzwrotna i niezależna od zgody drugiej strony na mediację.
✤ Pierwsze spotkanie – 150 zł – Spotkanie informacyjne poświęcone jest omówieniu zasad mediacji, określeniu przedmiotu sporu, ustaleniu sposobu płatności, podpisaniu umowy o mediację.
✤ Posiedzenia mediacyjne – łącznie 2% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 200 zł za jedno spotkanie i nie więcej niż 6 000 zł za cały proces mediacji – Posiedzenie mediacyjne oznacza: spotkanie indywidualne, spotkanie wspólne lub posiedzenie on-line. Rozmowy telefoniczne dotyczące kwestii merytorycznych (a nie organizacyjnych) traktowane są jak posiedzenie mediacyjne.
✤ W przypadku rezerwacji terminu i niestawiennictwa, strony zobowiązane są do zapłaty kwoty 100 zł

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Wybierz sprawę
Treść zgłoszenia

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Treść zgłoszenia
Dodaj zdjęcia - minimum 2

Po wysłaniu formularza poczekaj aż wyślą się dokumenty,  powyżej pojawi się potwierdzenie, a kopię otrzymasz na maila.

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Wyślij zgłoszenie do 15 października.
Koszt opinii

150

100 zł