Kontakt

Kontakt z FRC sp. z o.o.

FRANO RESEARCH & CONSULTING (4)

Frano Research & Consulting sp. z o.o.

z siedzibą w Iławie

ul. Królowej Jadwigi 3a

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000954749, NIP: 7441829168, REGON: 521188150

Spółka zajmuje się badaniami produktów konsumpcyjnych w zakresie występowania w nich wada ukrytych, które stanowią podstawę dochodzenia roszczeń konsumenta wobec sprzedawcy.