Mediacje cywilne

Spis treści

Mediacje cywilne według prawa

Mediacje cywilne są bezpośrednio związane z szeroko rozumianym prawem i postępowaniem cywilnym. Zakres przedmiotowy tych postępowań wytycza Kodeks Postępowania Cywilnego. Zgodnie z artykułem pierwszym niniejszej ustawy są to sprawy „ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).” Z powyższego zakresu należy wyłączyć mediacje rodzinne, które ze względu na swój szczególny, delikatny charakter różnią się celem i metodami dochodzenia do porozumienia.

Przykładowe sprawy z zakresu mediacji cywilnych

Do częstych problemów związanych z mediacją w sprawach cywilnych są:

 • podział majątku wspólnego,
 • zniesienie współwłasności,
 • dział spadku,
 • zapłata,
 • rękojmia;
 • umowa o roboty budowlane
 • umowa o dzieło
 • umowa zlecenie
 • umowa o pracę
 • konflikt pracowniczy
 • odszkodowania,
 • wydanie rzeczy, nieruchomości,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • zachowek,
 • ustalenie sposobu korzystania ze służebności,
 • ustalenie umowy dzierżawy i umowy najmu,
 • przywrócenia stanu zgodnego z prawem,
 • złożenie oświadczenia woli,
 • eksmisja
 • inne postępowania

Ugoda Mediacyjna

Mediacja jest dopuszczalna wszędzie tam, gdzie możliwe jest zawarcie ugody przed sądem.

Kodeks Postępowania Cywilnego nie wprowadza definicji ugody mediacyjnej i ugody sądowej. W tym celu należy odwołać się do definicji ugody zawartej w przepisach Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą „przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać”.

Przykładami spraw, w których możliwość zawarcia ugody została wyłączona, są:

 • orzeczenie rozwodu i separacji,
 • sprawy dotyczące ustalenia pochodzenia dziecka,
 • sprawy dotyczące unieważnienia małżeństwa,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienia,
 • sprawy o uznanie za zmarłego
 • sprawy o stwierdzenie zgonu
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • prawa niezbywalne – osobiste, prawo do wynagrodzenia
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • sprawy rozpoznawane w postępowaniu, upominawczym przed wydaniem nakazu zapłaty,
 • sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym przed wydaniem nakazu zapłaty.

Należy dodać, że możliwość zawarcia ugody sądowej jest wyłączona w sprawach, w których co najmniej jedna ze stron nieznana z miejsca pobytu jest reprezentowana przez kuratora procesowego.

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Wybierz sprawę
Treść zgłoszenia

Zapisz mnie na kurs!

Moje dane

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Treść zgłoszenia
Dodaj zdjęcia - minimum 2

Po wysłaniu formularza poczekaj aż wyślą się dokumenty,  powyżej pojawi się potwierdzenie, a kopię otrzymasz na maila.

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Wyślij zgłoszenie do 15 października.
Koszt opinii

150

100 zł