O mnie

Biegły rzeczoznawca obuwia

Dzień dobry, nazywam się Karol Pesta. Jestem niezależnym rzeczoznawcą obuwia oraz biegłym sądowym z zakresu obuwnictwa wpisanym na listę biegłych przy Sądzie Okręgowym w Elblągu. Od wielu lat zajmuję się oceną rzeczoznawczą butów. Moje opinie są oparte o wnikliwą analizę stanu faktycznego.

Opinia rzeczoznawca butów

Sporządzane przeze mnie oceny rzeczoznawcze są szczególnie ważne dla konsumentów ponieważ wzmacniają ich stanowisko w sprawie. Opinia, która wyczerpuje temat co do jego istoty i jest napisana przystępnym językiem znacznie ułatwi kontakt z Rzecznikiem Praw Konsumenta, Inspekcją Handlową oraz stanowi dowód z dokumentu prywatnego, który znacząco wzmacnia stanowisko strony.

Odmowa reklamacji obuwia

Osoby, których reklamacja została odrzucona najczęściej składają odwołanie od odrzuconej reklamacji. Niestety nie jest to najlepsza droga. Praktyka pokazuje, że samotne wystąpienie konsumenta jest lekceważone przez sprzedawców, którzy chętnie zrzucają winę na konsumenta. Najczęstsze powody odrzucenia reklamacji obuwia to: uszkodzenia mechaniczne, złe użytkowanie, brak lub zła konserwacja, a nawet celowe niszczenie obuwia.

Przed przystąpieniem do napisania odwołania od reklamacji. Zapraszam do zasięgnięcia darmowej opinii, w której wyrażę wstępne stanowisko i wskażę, czy w obuwiu faktycznie doszło do ujawnienia wady ukrytej.