O mnie

Spis treści

O mnie

Karol Pesta

BIEGŁY RZECZOZNAWCA TECHNOLOGII OBUWIA

Karol Pesta biegły rzeczoznawca obuwia

Dzień dobry, nazywam się Karol Pesta. Jestem niezależnym rzeczoznawcą obuwia oraz biegłym sądowym z zakresu obuwnictwa wpisanym na listę biegłych przy Sądzie Okręgowym w Elblągu, Olsztynie oraz Gdańsku. Od ponad 12 lat zajmuję się oceną rzeczoznawczą butów. Swoje początkowe doświadczenie nabierałem w dziale reklamacji, w firmie, która była dużym dystrybutorem marek Adidas, Nike i Reebok. Moje studium przypadku to około 2 000 reklamacji rocznie, kiedy analizowałem opinie ówczesnych rzeczoznawców i konfrontowałem jest ze stanem faktycznym reklamowanego obuwia. W ten sposób nabyłem wiedzę w tej branży i złapałem kilka różnych perspektyw. 

W trakcie moich pierwszych studiów uzyskałem uprawnienia auditora systemów zarządzania jakością wh. PN-EN ISO 9001:2009

Prawo

Jestem absolwentem Uniwersytetu WSB Merito w Gdańasku, gdzie na kierunku prawo obroniłem pracę magisterską pt. Naruszanie zbiorowych interesów konsumentów w kontekście obowiązku informacyjnego przedsiębiorcy z wynikiem bardzo dobrym. Moja praca magistersta została zgłoszona przez Uniwersystet do konkursu na najlepszą pracę magisterską z tematyki ochrony konsumentów, organizowany przez Urząd Konkurencji i Konsumentów. Czekamy na wyniki! 

Studiowanie prawa przysporzyło mi wiele cennej wiedzy z zakresu praw konsumentów, w tym rękojmi, gwarancji, procedury cywilnej, ale i również nowych przepisów o niezgodności towaru z umową. Dogłębna analiza prawa, doktryny i judykatury pozwalają mi na prawidłowe i skuteczne wykorzystanie przepisów w trakcie mojej pracy. 

Jest to bardzo ważny element moich kompetencji, który wyróżnia mnie na tle konkurencji. Współcześnie samotna wiedza normatywno – techniczna jest zdecydowanie niewystarczająca do pełnienia funkcji biegłego rzeczoznawcy. Wynika to nie tylko z przepisów, ale potwierdza to również judykatura. Wada fizyczna występuje wtedy, gdy wartość lub użyteczność rzeczy została zmniejszona, biorąc pod uwagę cel oznaczony w umowie, albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jak również jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, lub rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (art. 556 1 k.c.). Decyduje zatem kryterium funkcjonalne, obejmujące przeznaczenie rzeczy i jej użyteczność, a nie kryterium normatywno techniczne. (por. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2002 r., II CKN 111/01 i z dnia 27 listopada 2003 r., I CK 267/02).

Opinia rzeczoznawcza butów

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu zawodowemu dogłębnie poznałem tematykę reklamacji z każdej możliwej perspektywy:

·        Z punktu widzenia przedsiębiorcy,

·        Z pozycji konsumenta,

·        Z pozycji uczestnika sporu – powoda i pozwanego,

·        Z pozycji biegłego sądowego,

·        Oraz z pozycji prawnika.

Opinia rzeczoznawcza butów

Osoby, które decydują się skorzystać z moich usług otrzymują znacznie więcej, aniżeli otrzymanie merytorycznej oceny rzeczoznawczej. W skład usługi można wliczyć:

  • kontrolę formalną reklamacji,
  • opinię sporządzoną w oparciu o wiedzę techniczną,
  • opinię sporządzoną w oparciu o aktualny stan prawny,
  • dokładną instrukcję dalszego postępowania,
  • wzory niezbędnych dokumentów.

Sporządzane przeze mnie oceny rzeczoznawcze są szczególnie ważne dla konsumentów, ponieważ wzmacniają ich stanowisko w sprawie. Opinia, która wyjaśnia i wyczerpuje temat co do jego istoty oraz jest napisana przystępnym językiem znacznie ułatwi kontakt z Rzecznikiem Konsumentów, Inspekcją Handlową oraz stanowi dowód z dokumentu prywatnego, który znacząco wzmacnia stanowisko strony.

Odmowa reklamacji obuwia

Osoby, których reklamacja została odrzucona najczęściej składają odwołanie od odrzuconej reklamacji. Niestety nie jest to najlepsza droga. Praktyka pokazuje, że samotne wystąpienie konsumenta jest lekceważone przez sprzedawców, którzy chętnie zrzucają winę na konsumenta. Najczęstsze powody odrzucenia reklamacji obuwia to: uszkodzenia mechaniczne, złe użytkowanie, brak lub zła konserwacja, a nawet celowe niszczenie obuwia. Przed przystąpieniem do napisania odwołania od reklamacji. Zapraszam do zasięgnięcia darmowej opinii, w której wyrażę wstępne stanowisko i wskażę, czy w obuwiu faktycznie doszło do ujawnienia wady ukrytej.

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Treść zgłoszenia
Dodaj zdjęcia - minimum 2

Po wysłaniu formularza poczekaj aż wyślą się dokumenty,  powyżej pojawi się potwierdzenie, a kopię otrzymasz na maila.

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Wybierz sprawę
Treść zgłoszenia

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Wyślij zgłoszenie do 15 października.
Koszt opinii

150

100 zł