Pękanie cholewki w butach Elbrus

Opis klienta: rozerwanie cholewki lewego buta Elbrus

Choroszcz

Czas użytkowania: 6 miesięcy

Post na facebooku

Złożona przez konsumenta reklamacja dotyczy uszkodzenia cholewki lewej półpary w miejscu zginania obuwia.

Sprzedawca odmówił pozytywnego uwzględnienia reklamacji zarzucając, że powstałe uszkodzenie jest jedyną winą użytkownika ponieważ jest to uszkodzenie mechaniczne.

Ocena rzeczoznawcy obuwia

Stan i charakter powstałego uszkodzenia, a w szczególności jego umiejscowienie wskazują na wadę materiału. Obuwie nie wykazuje oznak, które mogłyby wskazywać na to, że do uszkodzenia przyczynił się użytkownik. W butach ujawniła się wada ukryta, która powstała niezależnie od konsumenta.

 

 

uszkodzenie-rozerwanie-skóry-naturalnej-rzeczoznawca-obuwia-biegly-sadowy-karol-pesta