Jak reklamować buty?

NA CZYM POLEGA PROCES REKLAMACJI?

Reklamacja towaru polega na złożeniu oświadczenia sprzedawcy na podstawie działu II Kodeksu Cywilnego, rękojmia. Proszę nie mylić rękojmi z gwarancją. Podstawowa różnica pomiędzy tymi zagadnieniami polega na tym, że gwarancji udziela gwarant na warunkach zawartych w karcie gwarancji. Rękojmia jest to uprawnienie konsumenta zawarte w Kodeksie Cywilnym, na podstawie którego można dociekać swoich praw.

Każdy sprzedawca i w każdym czasie jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji na podstawie rękojmi. Nie ma tutaj żadnych wyjątków i częste argumentacje sprzedawców, że coś nie podlega reklamacji są całkowicie bezpodstawne. W przypadku braku chęci ze strony sprzedawcy co do przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego należy o tym poinformować Rzecznika Praw Konsumenta lub Inspekcję Handlową

Reklamacja towaru na podstawie rękojmi powinna zawierać datę złożenia reklamacji, Twoje dane, dane produktu, opis wad jak i Twoje żądania. Pamiętaj, że możesz żądać wymiany towaru na nowy, bezpłatnej naprawy jak i obniżenia ceny produktu o wskazaną wartość. Żądanie zwrotu poniesionych kosztów, zwrotu gotówki jest zasadne tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ujawnionej wady nie da się szybko i bez niedogodności dla Ciebie naprawić, a wymiana jest niemożliwa np. ze względu na brak towaru na magazynie. Nie można żądać zwrotu gotówki również wtedy, kiedy ujawniona wada jest nieistotna. W przypadku butów nieistotną będzie każda wada, którą da się naprawić.

ŻĄDANIA W REKLAMACJI TOWARU

Nie wiesz, co umieścić w żądaniach? Już Ci odpowiadam. Najlepiej jest żądać wymiany towaru na wolny od wad lub zwrotu poniesionych kosztów – razem. Dlaczego? Ponieważ przepisy wyraźnie regulują sposób postępowania sprzedawcy. Otóż w przypadku uznania reklamacji, sprzedawca niezależnie od Twoich żądań ma prawo naprawić produkt nawet bez Twojej zgody. To uprawnienie sprzedawcy wyczerpuje się w przypadku, kiedy naprawa ta była nieskuteczna – to oznacza, że jedno uszkodzenie można naprawić tylko jeden raz. Jest to czynnik motywujący dla sprzedawców ponieważ muszą dołożyć wszelkich starań, żeby dane uszkodzenie się nie powtórzyło.

Jeżeli produkt był już naprawiony, co do konkretnego uszkodzenia, wtedy sprzedawca zobowiązany jest do wymiany towaru na nowy. Sprzedawca wymieni też towar jeżeli naprawa nie będzie możliwa w ogóle.

Zwrot gotówki – zwrot poniesionych kosztów można uzyskać w określonych przypadkach. Jest on możliwy w przypadku, kiedy w butach ujawniła się wada istotna, a sprzedawca ich niezwłocznie nie naprawił lub nie wymienił, co stanowi dla klienta znaczne niedogodności. To oznacza, że naprawa i wymiana produktu powinny nastąpić najszybciej jak to jest możliwe. Jednakże należy wziąć pod uwagę, że przedsiębiorcy najczęściej korzystają z usług profesjonalnych szewców co wydłuża czas naprawy, a jest to w pełni uzasadnione.

REKLAMACJA ZŁOŻONA, I CO DALEJ?

Po złożeniu reklamacji trzeba poczekać na ustosunkowanie się sprzedawcy co do Twoich zarzutów. Sprzedawca ma na to 14 dni, termin ten biegnie od następnego dnia po dniu złożenia reklamacji. Pamiętaj! Termin czternastodniowy nie obowiązuje w przypadku, kiedy żądasz tylko i wyłącznie zwrotu gotówki.

Ustosunkowanie się do reklamacji znaczy tyle, co poinformowanie reklamującego o sposobie jej rozpatrzenia. Informacja ta powinna wyraźnie wskazywać jakie stanowisko wobec reklamowanego towaru zajmuje sprzedawca. Reklamacja uznana, nieuznana, uznana częściowo itp. Oznacza to, że sprzedawca nie musi naprawić lub wymienić butów w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji, musi się tylko do niej ustosunkować – w przeciwnym razie uznaje się żądania konsumenta za uzasadnione.