Odrzucona reklamacja obuwia – co dalej?

Strona główna / Porady / Odrzucona reklamacja obuwia – co dalej?

Twoje buty okazały się wadliwe? Zaniosłeś je do sklepu wraz z dowodem zakupu, ale sprzedawca obuwia odrzucił Twoją reklamację? Nie martw się, jest jeszcze kilka sposobów na to by sukcesywnie zareklamować buty i odzyskać pieniądze.

 

Termin odwołania

Zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, reklamujący obuwie ma rok od wystąpienia wady na to by zgłosić się do sprzedawcy z wnioskiem o reklamację. Sprzedawca z kolei ma 14 dni na to by na ten wniosek odpowiedzieć. Co dzieje się, gdy odpowie negatywnie? Możemy składać sprzedawcy odwołanie od jego decyzji, ale … Kodeks Cywilny nie przewiduje żadnego specjalnego trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołania od decyzji sprzedawcy, a przez to sprzedawca nie musi trzymać się żadnych terminów zobowiązujących go do odpowiedzi na odwołanie. Sprzedawcy opieszale odpowiadający na odwołanie nierzadko grają po prostu na zniechęcenie i czas, a ten biegnie na naszą niekorzyść. Na wnoszenie odwołań mamy bowiem rok. Zupełnie inaczej może wyglądać odwołanie z załączoną opinię biegłego. Dlaczego? Sprzedawcą otrzymując wraz z odwołaniem opinię biegłego będzie zdawać sobie sprawę, że gotowi jesteśmy na podjęcie kolejnych kroków po to by doprowadzić do rzetelnego rozpatrzenia naszej reklamacji.

 

Jakie kroki podjąć?

Krok 1: Konsultacja z rzeczoznawcą

Doświadczony rzeczoznawca widział w swojej karierze setki, a może nawet tysiące butów. Potrafi z dużo większym prawdopodobieństwem ocenić, czy wykryta wada lub uszkodzenie Twojego obuwia daje podstawy do reklamacji. Rzetelny rzeczoznawca powie Ci wprost czy Twoje obuwie warto kolejny raz reklamować, czy są do tego podstawy. W moim przypadku zawsze proszę o przesłanie zdjęć butów, w oparciu o zdjęcia udzielam bezpłatnej konsultacji – oceniam zasadność reklamacji.

Krok 2: Opinia rzeczoznawcy

Ekspertyza butów i przygotowana na jej bazię opinia rzeczoznawcy może zostać wykorzystana zarówno w drodze reklamacji polubownej, jak i w sytuacji kiedy spotkasz się ze sprzedawcą na deskach sądu. Możesz dołączyć ją na każdym etapie sporu – przy pierwszej reklamacji, odwołaniu od decyzji sprzedawcy, pisma ze strony Rzecznika Praw Konsumenta lub w toku sprawy prowadzonej przez Inspekcję Handlową czy sądem. Niemniej, opinia biegłego może doprowadzić do zakończenia sporu już na etapie odwołania, warto na tym etapie zlecić jej przygotowanie.

Krok 3: Odwołanie od decyzji sprzedawcy

Od decyzji o nieuznaniu reklamacji możesz się odwołać. Odwołanie składa się także do sprzedawcy. Skoro jednak Twoja reklamacja nie została rozpatrzona pozytywnie, to składając odwołanie od decyzji sprzedawcy warto sięgnąć po dodatkowy oręż – opinię rzeczoznawcy. Warto poszukać rzeczoznawcy, który jest aktywnym biegłym sądowym. Biegły sądowy to osoba, którą w analogicznych sprawach wyznaczył sąd po to by sporządziła wyczerpującą i bezstronną opinię. Opinia rzeczoznawcy obuwia wzmocni Twoją pozycję w sporze, będzie bardzo silnym argumentem opartym o fachową wiedzę z branży obuwniczej, który wspomoże Cię w  dochodzeniu swoich spraw.

Krok 4: Rzecznik Praw Konsumenta

Rzecznicy są instytucją samorządową, która została powołana w celu reprezentowania interesów konsumentów. Rzecznik przede wszystkim sprawdzi, czy sprzedawca prawidłowo zastosował się do przepisów prawa i czy jego postępowanie w sposób formalny nie godzi w prawa konsumenta. Rzecznik również może reprezentować nas w kontaktach ze sprzedawcą np. poprzez wystąpienie w formie pisemnej. Może też wezwać przedsiębiorcę do odpowiedzi na pismo w wyznaczonym terminie. Rzecznik nie jest jednak specjalistą w dziedzinie obuwnictwa i nie posiada wiedzy, która jest w stanie zweryfikować i ocenić powstałe uszkodzenia. Dlatego na tym etapie również cenna jest opinia biegłego, która wzmocni Twoje stanowisko w danej sprawie i da Rzecznikowi podparcie merytoryczne.

Krok 5: Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej

Inspekcje handlowe w ramach swojej działalności prowadzą mediacje między konsumentami a przedsiębiorcami oraz Stałe Polubowne Sądy Konsumencie, które są zdecydowanie tańsze od tradycyjnych postępowań cywilnych i sprawy w nich prowadzone są załatwiane bardzo sprawnie. Niemniej, żeby przystąpić do zapisu na Stały Polubowny Sąd Konsumencki również jest wymagana zgoda obu stron konfliktu.

Krok 6: Sprawa sądowa

Ostatnim rozwiązaniem, jest skierowanie sprawy na drogę sądową w postępowaniu cywilnym i oddanie sprawy w ręce Sądu. Jest to jednak proces długotrwały i mocno angażujący. Mając to na uwadze dużo chętniej korzystamy z rozwiązań polubownych, a proces sądowy traktujemy jako ostateczność.

 

Sprawdź czy masz rację?

Zanim wdamy się ze sprzedawcą w spór, warto się dowiedzieć czy mamy rację. Zacznij od bezpłatnej konsultacji. Wyślij mi zdjęcia butów do oceny – w odpowiedzi otrzymasz moją wstępną opinię na temat uszkodzeń, które widzę na zdjęciach.

Bezpłatna konsultacja

Krok 1.
Proszę wykonać zdjęcia powstałych uszkodzeń w wysokiej jakości.

Krok 2.
Proszę przygotować wszystkie dokumenty związane z reklamacją, w tym dowód zakupu i wykonać ich zdjęcia.

Krok 3.
W ciągu kilku dni dokonam analizy reklamowanego obuwia i odpiszę wskazując możliwe sposoby postępowania.

Krok 4.
W przypadku podjęcia współpracy koszt mojej opinii wynosi 123 zł

Uwaga:
W przypadku wyegzekwowania uznania reklamacji sprzedawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z nią związanych w tym m.in. kosztów mojej opinii.

    Załączniki (maksymalna wielkość pojedynczego pliku to 5MB):


    Karol Pesta Rzeczoznawca obuwia

    Kim jestem?

    Nazywam się Karol Pesta. Jestem niezależnym rzeczoznawcą obuwia oraz biegłym sądowym z zakresu obuwnictwa wpisanym na listę biegłych przy Sądzie Okręgowym w Elblągu. Od wielu lat zajmuję się oceną rzeczoznawczą butów. Moje opinie są oparte o wnikliwą analizę obuwia i powstałych w nich uszkodzeń.

    Sporządzane przeze mnie oceny rzeczoznawcze są szczególnie ważne dla konsumentów ponieważ wzmacniają ich stanowisko w sprawie. Opinia, która wyczerpuje temat co do jego istoty i jest napisana przystępnym językiem znacznie ułatwi kontakt z Rzecznikiem Praw Konsumenta, Inspekcją Handlową oraz stanowi dowód z dokumentu prywatnego, który znacząco wzmacnia stanowisko strony.