Rzeczoznawca czy biegły

Strona główna / Porady / Rzeczoznawca czy biegły

Rzeczoznawca to osoba powoływana do wydawania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych, wchodzących w zakres jej kwalifikacji. Rzeczoznawca wydaje opinie o jakości produktów lub usług. Rzeczoznawcy działają na zlecenie konsumentów, sprzedawców, sądów konsumenckich, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (WIIH), rzecznika oraz innych organizacji pomagających konsumentom.

Szczególnym rodzajem rzeczoznawcy jest biegły rzeczoznawca. Biegły sądowy to osoba, która jest powoływana przez sąd w celu wypowiedzenia się w zakresie swojej dziedziny. Biegły składa w sprawie wyczerpującą i bezstronną opinię. Opinia powinna uwzględniać stan faktyczny oraz okoliczności, na podstawie których wyciągane są wnioski.

W procesie reklamacji, w praktyce, najczęściej spotykamy się z opinią specjalisty ds. oceny jakości obuwia lub pracownika działu reklamacji danego sprzedawcy. Wysokie koszty obsługi reklamacji sprawiają, że sprzedawcy nie zasięgają opinii wykwalifikowanych rzeczoznawców obuwia. Zdecydowanie tańszym rozwiązaniem jest zatrudnienie pracownika na stanowisko specjalisty do spraw reklamacji, który przesądza o losach złożonej przez nas reklamacji. Ale czy to jest słuszne? Proszę się zastanowić, czy ktoś, kto zna zdecydowanie pobieżnie przedmiot technologii obuwia jest w stanie wyciągnąć prawidłowe wnioski i rozstrzygnąć o reklamacji zgodnie z prawdą.

Nie stanowi problemu to, że decyzję o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji podejmuje osoba, która nie jest rzeczoznawcą. Problemem jest poziom merytoryczny podejmowanych przez te osoby decyzji.

Uzyskanie tytułu rzeczoznawcy towaru, np. rzeczoznawca obuwia, odzieży czy mebli, nie jest regulowane prawnie, w przeciwieństwie np. do tytułu rzeczoznawcy majątkowego. W związku z tym rynek wykształcił własne mechanizmy poprzez organizacje branżowe takie jak stowarzyszenia, które zrzeszają przedstawicieli danej branży.

 

RZECZOZNAWCA OBUWIA – JAKIEGO WYBRAĆ?

Rzeczoznawców można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

  • rzeczoznawca organizacji branżowej
  • rzeczoznawca WIIH
  • biegły rzeczoznawca, który został wpisany na listę biegłych przy określonym Sądzie Okręgowym

W przypadku sporu ze sprzedawcą najważniejszy jest poziom merytoryczny uzyskanej opinii. Opinia rzeczoznawcy obuwia wzmocni Twoją pozycję w sporze:

  • będzie bardzo silnym argumentem opartym o fachową wiedzę z branży obuwniczej
  • jako dokument prywatny, wspomoże stronę do dochodzenia swoich spraw przed sądem

 

PONIESIENIE KOSZTÓW OPINII PRZEZ SPRZEDAWCĘ

Art.566. § 1. Kodeksu cywilnego reguluje poniesienie kosztów opinii przez sprzedawcę. Zgodnie z nim, gdy wystąpiła wada fizyczna, a kupujący domaga się odstąpienia od umowy, lub obniżenia ceny, może również żądać od sprzedawcy zwrotu nakładów związanych z reklamacją. Nakłady mogą obejmować m.in. koszt obuwia, koszty przesyłania towaru, czy koszty opinii rzeczoznawcy (o ile potwierdziła istnienie wady fizycznej produktu). Dodatkowo zastosowanie mogą znaleźć Art. 561[2] §1 i §2, oraz Art. 561[3] kodeksu cywilnego.