Uznana reklamacja – jak to wygląda?

Spis treści

Uznana reklamacja – jak to wygląda?

NAPRAWA

Postępowanie w przypadku uznania reklamacji jest w pewnym zakresie regulowane przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Jeżeli reklamacja zostaje uznana podczas pierwszej reklamacji to sprzedawca może doprowadzić produkt do zgodności z umową przez nieodpłatną naprawę. Sprzedający powinien wykonać naprawę niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

Sprzedawca może dokonać naprawy każdego uszkodzenia tylko jeden raz. Wystąpienie tej samej wady skutkuje uprawnieniem klienta do obligatoryjnej wymiany towaru na nowy, wolny od wad. W przypadku, kiedy sprzedawca nie może wymienić towaru to jak najbardziej zasadne jest odstąpienie od umowy.

WYMIANA

Kiedy sprzedawca uzna naszą reklamację i zdecyduje się na wymianę towaru na wolny od wad, daje to podwójne korzyści.

​Po pierwsze otrzymujemy produkt całkowicie nowy.

​Po drugie termin uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi biegnie na nowo i rozpoczyna się z dniem otrzymania nowego towaru. Tak samo jakbyśmy dopiero kupili sobie nowe buty. Proszę o tym pamiętać, jest to bardzo ważne.

ZWROT GOTÓWKI

W przypadku, kiedy uznano nam reklamację, a sprzedawca nie ma możliwości naprawy towaru lub jego wymiany przysługuje nam zwrot poniesionych kosztów – odstąpienie od umowy. Zwrotu gotówki można żądać w przypadku kiedy wada okazała się istotna, a sprzedawca nie zrealizował naszych uprawnień poprzez naprawdę butów lub ich wymianę w rozsądnym czasie, który nie stanowi dla nas znacznych niedogodności. Sprzedawca zwraca również dodatkowo poniesione koszty np. koszty przesłania reklamowanego towaru.

OBNIŻENIE CENY

Jednym z alternatywnych żądań do naprawy, wymiany i odstąpienia od umowy – zwrotu gotówki jest żądanie obniżenia ceny o wskazaną wartość. Jednakże takie żądanie jest niemalże niespotykane. Nie miej jednak warto pamiętać, że istnieje taka możliwość.

DODATKOWE UPRAWNIENIA KONSUMENTA

Uznanie reklamacji rodzi po stronie konsumenta dodatkowe uprawnienia. Sprzedawca zwraca wszelkie koszty, które poniósł kupujący w celu wyegzekwowania swoich praw, a w szczególności:

  1. kosztów dojazdu i dostarczenia rzeczy (np. paliwo, bilety, przesyłki)
  2. kosztów sporządzenia opinii prywatnej, która stała się podstawą uznania reklamacji
  3. innych kosztów bezpośrednio związanych z daną sprawą

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Treść zgłoszenia
Dodaj zdjęcia - minimum 2

Po wysłaniu formularza poczekaj aż wyślą się dokumenty,  powyżej pojawi się potwierdzenie, a kopię otrzymasz na maila.

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Wybierz sprawę
Treść zgłoszenia