Wada nieistotna

Spis treści

Wada nieistotna

Artykuł 560 §4 Kodeksu Cywilnego wyklucza możliwość odstąpienia od umowy przez konsumenta w przypadkach, gdy ujawniona wada w obuwiu jest nieistotna. Pojęcie wady nieistotnej nie posiada definicji legalnej. Jest to pewna klauzula generalna, która w zależności od rodzaju towaru i ujawnionej wady może się różnić.

CO NALEŻY UZNAĆ ZA WADĘ NIEISTOTNĄ?

Za wady nieistotne ujawnione w obuwiu należy uznać takie uszkodzenia, które nie obniżają wartości użytkowych obuwia. Oraz pomimo, że powstały są obiektywnie nieistotne i nie będą się dalej pogłębiać

Wadą nieistotną obuwia będzie również uszkodzenie elementów wymiennych obuwia takich jak wkładki i sznurowadła.

​W przypadku, kiedy sprzedawca dokonał naprawy obuwia. Jednakże podczas dalszego prawidłowego użytkowania uszkodzenie to powstało ponownie. Takie uszkodzenie należy potraktować jako wadę ukrytą istotną ponieważ naprawa ujawnionej wady okazała się nieskuteczna. Tak samo należy wnioskować w przypadku innych wad ukrytych produktu, które pomimo naprawy ujawniły się ponownie.

PONOWNE UJAWNIENIE WADY

W przypadkach ponownego ujawnienia wady, a w szczególności, kiedy naprawa okazała się nieskuteczna. Sprzedawca ma obowiązek wymienić towaru na nowy, wolny od wad lub odstąpić od umowy i zwrócić klientowi poniesione koszty. Mówi o tym wprost art. 560 §4 Kodeksu Cywilnego

Art. 560.

§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Zapraszam do przeczytania artykułów, które zamieszczam na blogu. Sprawdź, czy warto odwołać się od reklamacji.

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Treść zgłoszenia
Dodaj zdjęcia - minimum 2

Po wysłaniu formularza poczekaj aż wyślą się dokumenty,  powyżej pojawi się potwierdzenie, a kopię otrzymasz na maila.

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Wybierz sprawę
Treść zgłoszenia