Przepisy

Niniejsza kategoria jest zbiorem przepisów, które znajdują zastosowanie do reklamacji butów na podstawie rękojmi. Przepisy są uzupełnione o komentarze i stanowisko doktryny w sprawie i stanowią rzetelne źródło prawa.