Kim jest rzeczoznawca ?

Rzeczoznawca to osoba powoływana do wydawania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych, wchodzących w zakres jej kwalifikacji. Rzeczoznawca wydaje opinie o jakości produktów lub usług. Rzeczoznawcy działają na zlecenie konsumentów, sprzedawców, sądów konsumenckich, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (WIIH), rzecznika oraz innych organizacji pomagających konsumentom.

Szczególnym rodzajem rzeczoznawcy jest biegły rzeczoznawca. Biegły sądowy to osoba, która jest powoływana przez sąd w celu wypowiedzenia się w zakresie swojej dziedziny i przedstawienia opinii.

W procesie reklamacji, w praktyce, najczęściej spotykamy się jednak z opiniami specjalistów ds. oceny jakości obuwia lub pracownikami działu reklamacji danego sprzedawcy ponieważ ustawodawca nie wskazuje wprost, że ocena reklamacji musi być oparta o opinię rzeczoznawcy obuwniczego.

Nie stanowi problemu to, że decyzję o uznaniu bądź nie uznaniu reklamacji podejmuje osoba, która rzeczoznawcą nie jest. Problem stanowi natomiast poziom merytoryczny tych decyzji i ich podstawa.

Uzyskanie tytułu rzeczoznawcy towaru, np. rzeczoznawca obuwia, odzieży czy mebli, nie jest regulowane prawnie, w przeciwieństwie np. do tytułu rzeczoznawcy majątkowego. Wobec tego rynek wykształcił własne mechanizmy poprzez organizacje branżowe takie jak stowarzyszenia. 

RZECZOZNAWCA OBUWIA - JAKIEGO WYBRAĆ?

Rzeczoznawców można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

  • rzeczoznawca organizacji branżowej

  • rzeczoznawca WIIH

  • biegły rzeczoznawca, który został wpisany na listę biegłych przy określonym Sądzie Okręgowym

W przypadku sporu ze sprzedawcą najważniejszy jest poziom merytoryczny uzyskanej opinii. Opinia rzeczoznawcy obuwia wzmocni Twoją pozycję w sporze:

  • będzie bardzo silnym argumentem opartym o fachową wiedzę z branży obuwniczej

  • jako dokument prywatny, wspomoże stronę do dochodzenia swoich spraw przed sądem

PONIESIENIE KOSZTÓW OPINII PRZEZ SPRZEDAWCĘ

Poniesienie kosztów opinii przez sprzedawcę jest regulowane Art.566. § 1. Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, gdy wystąpiła wada fizyczna, a kupujący domaga się odstąpienia od umowy, lub obniżenia ceny, może również żądać od sprzedawcy zwrotu nakładów związanych z reklamacją. Nakłady mogą obejmować m.in. koszt obuwia, koszty przesyłania towaru, czy koszty opinii rzeczoznawcy (o ile potwierdziła istnienie wady fizycznej produktu). Dodatkowo zastosowanie mogą znaleźć Art. 561[2] §1 i §2, oraz Art. 561[3] kodeksu cywilnego.

  • Facebook

© 2019 by Karol Pesta