Uszkodzenia mechaniczne

Sprzedawca lub producent bardzo często odrzucając reklamację podnosi argument, że reklamowane uszkodzenie jest uszkodzeniem mechanicznym. O co tak naprawdę chodzi w uszkodzeniach mechanicznych i czym one są? Wszystko to postaram się wyjaśnić w tym artykule.

USZKODZENIE MECHANICZNE TO KAŻDE USZKODZENIE, KTÓRE POWSTAŁO W WYNIKU DZIAŁANIA SIŁY FIZYCZNEJ

W związku z powyższym, wytłuszczonym stwierdzeniem powstaje pytanie, czy każde uszkodzenie, które powstało w wyniku działania siły fizycznej świadczy o tym, że reklamacja powinna zostać rozpatrzona negatywnie? Otóż jak się okazuje - nie. 

Na wstępie warto sobie omówić czym są uszkodzenia mechaniczne tak po prostu, a więc będą to:

 • rozerwania

 • rozprucia

 • pęknięcia

 • otarcia

 • przecięcia

 • itd.

Jak łatwo można zauważyć będzie to 95% uszkodzeń, które powstają w obuwiu. Pozostałe 5% można zaliczyć do uszkodzeń powstałych chemicznie​, czyli tych, które powstały w wyniku działania różnego rodzaju substancji. Więc stwierdzenie "uszkodzenie mechaniczne" jest stwierdzeniem bardzo ogólnym, które mówi nam tylko tyle, że uszkodzenie to powstało w wyniku działania siły fizycznej i do stwierdzenia takiego uszkodzenia nie jest potrzebny ani rzeczoznawca obuwia ani biegły sądowy. Stwierdzi to każdy racjonalnie myślący człowiek.

DLACZEGO TAK CZĘSTO SPRZEDAWCY ZRZUCAJĄ WINĘ NA USZKODZENIE MECHANICZNE?

Na to pytanie trudno dać jedną wyczerpującą i precyzyjną odpowiedź. Najczęściej okazuje się tak, że składane przez konsumenta reklamacje rozpatrują pracownicy sprzedawcy, którzy to swoje opinie piszą w oparciu o szybki kurs, po którym otrzymują np. dyplom specjalisty ds. oceny jakości obuwia. Problem pojawia się w miejscu, w którym posiadana przez taką osobę wiedza jest niewystarczająca i dlatego osoba wystawiająca taką opinię nie potrafi użyć takiej argumentacji, która wyjaśni powstanie ujawnionego uszkodzenia mechanicznego. Konsekwencją takiej niewiedzy są lakoniczne i nielogiczne opinie, które bardzo często się wykluczają lub prowadzą do absurdów. Ogólnie rzecz biorąc - zrzucić winę na klienta zarzucając, że powstałe uszkodzenie jest uszkodzeniem mechanicznym jest najprostsze.

Natomiast rzeczoznawca obuwia, który dokonuje oceny butów będzie w stanie przede wszystkim połączyć posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu konstrukcji obuwia, użytych materiałów jak i jego produkcji z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki temu taka osoba jest w stanie dokładnie wskazać jaki mechanizm doprowadził do powstania uszkodzenia mechanicznego i czy powstanie takiego uszkodzenia jest konsekwencją nieprawidłowej konstrukcji buta, błędnego wykonania na jednym z etapów produkcji lub wadą materiałów, z których wykonano poszczególne elementy. Producenci prześcigają się w projektowaniu coraz to nowszych i modniejszych modeli butów, ale nie świadczy to o tym, że ich projekty są zgodne z wiedzą z przedmiotu konstrukcji obuwia, i że zostały wykonane prawidłowo. W dzisiejszych czasach konsumpcjonizmu bardzo często moda i ekstrawagancja przeważają nad zdrowym rozsądkiem i jakością oferowanych produktów. Dzieje się tak wszędzie, w każdej marce na świecie.

PODSTAWOWY PODZIAŁ USZKODZEŃ MECHANICZNYCH

Uszkodzenia mechaniczne można najogólniej podzielić na:

 • wynikające z nieprawidłowej konstrukcji obuwia

 • wynikające z użycia wadliwych materiałów

 • wynikające z nieprawidłowego montażu obuwia

 • wynikające z kontaktu obuwia z przeszkodą

 • wynikające z nieprawidłowego użytkowania obuwia

 • wynikające z nieprawidłowej konserwacji

 • wynikające z amortyzacji obuwia

 • wynikające z cech indywidualnych użytkownika

Najczęściej powstałe uszkodzenia są skutkiem połączenia więcej niż jednego z tych czynników.

 • Facebook

© 2019 by Karol Pesta