Co dzieje się po uznanej reklamacji?

NAPRAWA

Sposób uznania reklamacji w pewnym zakresie jest regulowany przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Jeżeli reklamacja zostaje uznana podczas pierwszej reklamacji to sprzedawca może doprowadzić produkt do zgodności z umową przez nieodpłatną naprawę. Naprawa taka powinna zostać wykonana niezwłocznie.

Naprawy każdego uszkodzenia można dokonać tylko jeden raz. Wystąpienie tej samej wady skutkuje uprawnieniem klienta do obligatoryjnej wymiany towaru na nowy, wolny od wad.

WYMIANA

Kiedy sprzedawca uzna naszą reklamację i zdecyduje się na wymianę towaru na wolny od wad, daje to podwójne korzyści.

Po pierwsze otrzymujemy produkt całkowicie nowy.

Po drugie termin uprawnień wynikających z rękojmi biegnie na nowo i rozpoczyna się z dniem otrzymania nowego towaru. Tak samo jakbyśmy dopiero kupili sobie nowe buty.

ZWROT GOTÓWKI

W przypadku, kiedy uznano nam reklamację a sprzedawca nie ma możliwości naprawy towaru lub jego wymiany przysługuje nam zwrot poniesionych kosztów - gotówki. Zwrotu gotówki można żądać w przypadku kiedy wada okazała się istotna, a sprzedawca nie zrealizował naszych uprawnień poprzez naprawdę butów lub ich wymianę w rozsądnym czasie, który nie stanowi dla nas znacznych niedogodności.

OBNIŻENIE CENY

Żądanie obniżenia ceny o wskazaną wartość jest bardzo rzadko spotykane i wręcz praktycznie nie praktykowane. Nie miej jednak warto pamiętać, że istnieje taka możliwość.

DODATKOWE UPRAWNIENIA KONSUMENTA

Uznanie reklamacji rodzi po stronie konsumenta dodatkowe uprawnienia. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrócenia wszelkich kosztów, które poniósł kupujący w celu wyegzekwowania swoich praw, a w szczególności:

  1. kosztów dojazdu i dostarczenia rzeczy (np. paliwo, bilety, przesyłki)

  2. kosztów sporządzenia opinii prywatnej, która stała się podstawą uznania reklamacji

  3. innych kosztów bezpośrednio związanych z daną sprawą

  • Facebook

© 2019 by Karol Pesta