Zgłoszenie sprawy do mediacji

Spis treści

Jak zgłosić sprawę do mediacji

Sposobów na podjęcie mediacji jest kilka. Różnią się one etapem sporu, a dokładnie tym, czy dany konflikt jest już procedowany w sądzie.

Jeżeli Twoja sprawa toczy się przed sądem

jak zgłosić sprawę do mediacji w postępowaniu sądowym i pozasądowym

Sądy co do zasady nakłaniają do podjęcia mediacji we wszystkich sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody sądowej. Taka propozycja powinna paść z ust sądu na samym początku pierwszego terminu rozprawy. Praktyka pokazuje, że często skonfilktowane strony, na tym etapie, nie są gotowe na rozmowy poza salą sądową. Stąd też odrzucają tą propozycję. Niemniej ta sytuacja może się zmienić. Wstępnie odrzucenie propozycji sądu nie oznacza, że nie można skorzystać z mediacji na dalszym etapie postepowania sądowego. Wniosek o mediację można złożyć w każdej chwili aż do zakończenia przewodu sądowego.

Istnieje drugie rozwiązanie, które coraz częściej spotyka się w praktyce. Są to mediacje poboczne, które biegną równolegle z przewodem sądowym i wtedy, gdy dochodzi do zawarcia ugody informuje się o tym fakcie sąd, który umarza prowadzone postępowanie i stwierdza zawarcie ugody.

Mediacje przedsądowe – umowne

1. Jeżeli jesteś w sporze, a nie jesteś pewien, czy druga strona wyrazi zgodę na mediację – to złóż wniosek o podjęcie mediacji. Skontaktuję się z drugą stroną za Ciebie. Konieczne jest wówczas złożenie wniosku w formie pisemnej, skan podpisanego dokumentu może zostać przesłany przez formularz kontaktowy, który znajdziesz poniżej, lub na adres email: mediator.pesta@gmail.com. Niezbędne jest podanie danych teleadresowych drugiej strony, numeru telefonu lub poczty elektronicznej. Dzięki temu będę mógł się skontaktować i uzyskać zgodę drugiej strony na przystąpienie do mediacji.
2. Jeżeli już wiesz, że druga strona wyraża zgodę na mediację – wystarczy, że podasz jej numer telefonu lub adres e-mail. Wtedy nie ma konieczności ponoszenia opłaty za przyjęcie wniosku o mediację. Zgłoszenia takiej mediacji możesz dokonać poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na skrzynkę poczty elektronicznej..

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Wybierz sprawę
Treść zgłoszenia

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Treść zgłoszenia
Dodaj zdjęcia - minimum 2

Po wysłaniu formularza poczekaj aż wyślą się dokumenty,  powyżej pojawi się potwierdzenie, a kopię otrzymasz na maila.

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Wyślij zgłoszenie do 15 października.
Koszt opinii

150

100 zł