Uszkodzenia mechaniczne

USZKODZENIE MECHANICZNE?

Najczęściej sprzedawca lub producent odrzucając reklamację butów podnosi argument, że reklamowane uszkodzenie to uszkodzenie mechaniczne. O co tak naprawdę chodzi w uszkodzeniach mechanicznych i czym one są? Wszystko to postaram się wyjaśnić w tym artykule.

USZKODZENIE MECHANICZNE TO KAŻDE USZKODZENIE, KTÓRE POWSTAŁO W WYNIKU DZIAŁANIA SIŁY FIZYCZNEJ

W związku z powyższym, wytłuszczonym stwierdzeniem powstaje pytanie, czy każde uszkodzenie, które powstało w wyniku działania siły fizycznej świadczy o tym, że reklamacja powinna zostać rozpatrzona negatywnie? Otóż jak się okazuje – nie.

​Na wstępie warto sobie omówić czym są uszkodzenia mechaniczne tak po prostu, a więc będą to:

 • rozerwania
 • rozprucia
 • pęknięcia
 • otarcia
 • przecięcia
 • itd.

​Jak łatwo można zauważyć będzie to 95% uszkodzeń, które powstają w obuwiu. Pozostałe 5% można zaliczyć do uszkodzeń powstałych chemicznie​, czyli tych, które powstały w wyniku działania różnego rodzaju substancji. Więc stwierdzenie „uszkodzenie mechaniczne” jest stwierdzeniem bardzo ogólnym, które mówi nam tylko tyle, że uszkodzenie to powstało w wyniku działania siły fizycznej. Rzeczoznawcy posługując się pojęciem uszkodzenie mechaniczne wprost pokazują, że de facto nie potrafią określić dokładnej przyczyny powstania uszkodzenia w danym przypadku. Może to wynikać z braku wiedzy lub małego doświadczenia w ocenie rzeczoznawczej obuwia. Do stwierdzenia takiego uszkodzenia nie jest potrzebny ani rzeczoznawca obuwia ani biegły sądowy. Stwierdzi to każdy racjonalnie myślący człowiek.

DLACZEGO TAK CZĘSTO SPRZEDAWCY ZRZUCAJĄ WINĘ NA USZKODZENIE MECHANICZNE?

Na to pytanie trudno jest dać jedną wyczerpującą i precyzyjną odpowiedź. Najczęściej okazuje się tak, że składane przez konsumenta reklamacje rozpatrują pracownicy sprzedawcy. Takie osoby piszą swoje opinie w oparciu o szybki kurs, po którym otrzymują np. dyplom specjalisty ds. oceny jakości obuwia. Problem pojawia się w miejscu, w którym posiadana przez taką osobę wiedza jest niewystarczająca i dlatego osoba wystawiająca opinię nie potrafi użyć takiej argumentacji, która wyjaśni powstanie ujawnionego uszkodzenia mechanicznego. Konsekwencją takiej niewiedzy są lakoniczne i nielogiczne opinie, które bardzo często się wykluczają lub prowadzą do absurdów. Ogólnie rzecz biorąc – zrzucić winę na klienta zarzucając, że powstałe uszkodzenie jest uszkodzeniem mechanicznym jest najprostsze.

​Natomiast rzeczoznawca obuwia, który dokonuje oceny butów będzie w stanie przede wszystkim połączyć posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu konstrukcji obuwia, użytych materiałów jak i jego produkcji z wieloletnim doświadczeniem w rozpatrywaniu reklamacji butów. Dzięki temu taka osoba jest w stanie dokładnie wskazać jaki mechanizm doprowadził do powstania uszkodzenia mechanicznego. Oraz, czy powstanie takiego uszkodzenia jest konsekwencją nieprawidłowej konstrukcji buta, czy też błędnego wykonania na jednym z etapów produkcji lub wadą materiałów, z których wykonano poszczególne elementy. Nie wykluczając również sytuacji, że dane uszkodzenie mechaniczne powstało zależnie od użytkownika lub w sposób przypadkowy. Producenci prześcigają się w projektowaniu coraz to nowszych i modniejszych modeli butów. Niestety nie zawsze świadczy to o tym, że ich projekty są zgodne z praktyką przedmiotu konstrukcji obuwia, i że zostały wykonane prawidłowo. W dzisiejszych czasach konsumpcjonizmu bardzo często moda i ekstrawagancja przeważają nad zdrowym rozsądkiem i jakością oferowanych produktów. Dzieje się tak wszędzie, w każdej marce na świecie.

PODSTAWOWY PODZIAŁ USZKODZEŃ MECHANICZNYCH

Uszkodzenia mechaniczne można podzielić na wynikające z:

 • nieprawidłowej konstrukcji obuwia – np. połączenie materiałów o skrajnie różnych właściwościach fizycznych i mechanicznych, gdzie słabszy ulega uszkodzeniu mechanicznemu np. rozerwaniu
 • użycia wadliwych materiałów – np. niskiej jakości materiał rozdziera się w miejscu zginania buta w trakcie dynamiki kroku
 • nieprawidłowego montażu obuwia – np. przedrasanie elementów cholewki, które pękają w trakcie użytkowania
 • kontaktu obuwia z przeszkodą – np. nacięcie materiału wskutek uderzenia butem o przeszkodę
 • nieprawidłowego użytkowania obuwia – np. połamanie zakładki poprzez zadeptywanie pięty buta podczas zakładania
 • nieprawidłowej konserwacji – np. starcie lica skóry w następstwie czyszczenia buta twardą szczotką
 • amortyzacji obuwia – np. ścieranie podeszew
 • cech indywidualnych użytkownika – np. uszkodzenie cholewki w przypadku użytkowania zbyt małego obuwia

​Najczęściej powstałe uszkodzenia są skutkiem połączenia więcej niż jednego z tych czynników, nie mniej wszystkie z nich to uszkodzenia mechaniczne. Dlatego tak ważne jest żeby profesjonalny rzeczoznawca korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia napisał merytoryczną ekspertyzę rzeczoznawczą, w której bezpośrednio wskazuje jakie są prawdziwe przyczyny powstania danego uszkodzenia mechanicznego.

SKORZYTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI I SPRAWDŹ, CZY TWOJE USZKODZENIE MECHANICZNE JEST WADĄ UKRYTĄ TOWARU, CZY NIE.

odwolanie od reklamacji, rzeczoznawca obuwia