Właściwość miejscowa sądu

Spis treści

Właściwość miejscowa sądu

Jak było dotychczas?

Do 1 lipca 2023 r., zgodnie z polskim prawem, właściwość miejscowa była związana z siedzibą sprzedawcy – przedsiębiorcy. To oznacza, że konsument miał możliwość wytoczenia powództwa przeciwko sprzdawcy tylko przed sądem właściwym dla miejsca jego siedziby. Było to bardzo niekorzystne rozwiązanie. A zwłaszcza, kiedy konsument dokonywał zakupu na przez internet. Duże odległości sądów od miejsca zamieszkania kupujących zniechęcały do dochodzenia swoich praw przed sądem.

Właściwość miejscowa – co się zmieniło?

Zmiany w przepisach dotyczących właściwości miejscowej sądu wynikają z nowelizacji Kodeksie Postępowania Cywilnego.

Art. 458[14] § 4 KPC stanowi, że od 1 lipca 2023 r. konsument może wytoczyć powództwo również przed sądem właściwym dla miejsca swojego zamieszkania. Nie dotyczy to spraw, w których właściwość sądu jest wyłączna. To oznacza, że konsument ma teraz większą swobodę w wyborze sądu, do którego chce zwrócić się o rozwiązanie sporu.

Implikacje dla konsumentów i przedsiębiorców

Ta zmiana przepisów ma istotne konsekwencje zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców. Dla konsumentów oznacza to większą wygodę i łatwość dostępu do sądu. Mogą teraz wnieść sprawę do sądu w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Dla przedsiębiorców ta zmiana może oznaczać potrzebę dostosowania się do nowych wyzwań. Dotychczas sądy były niejako przypisane do konkretnych przedsiębiorców. Współcześnie wiele osób dokonuje zakupów przez internet. Konsument może teraz wnieść sprawę do najbliższego sądu. Dlatego to sprzedawcy muszą być gotowi na ewentualność obrony swoich praw w różnych sądach na terenie całego kraju.

To oznacza, że sprzedawcy mogą dążyć do unikania procesów sądowych za wszelką cenę. Mogą w tym celu skorzystać z mediacji konsumenckich. Mediacje w obliczu wprowadzonych zmian nabiorą nowego wymiaru i znaczenia.

Podsumowanie

Zmiany w zakresie właściwości miejscowej sądu dotyczącej sporów z konsumentami są istotne. Zmiany mają duży wpływ na sposób, w jaki konsumenci i przedsiębiorstwa rozwiązują spory. Ta nowa swoboda wyboru sądu dla konsumentów oznacza większe możliwości dla konsumentów i nowe wyzwania dla przedsiębiorców.

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Treść zgłoszenia
Dodaj zdjęcia - minimum 2

Po wysłaniu formularza poczekaj aż wyślą się dokumenty,  powyżej pojawi się potwierdzenie, a kopię otrzymasz na maila.

Zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz i wyślij Swoje zgłoszenie.

Informacje kontaktowe
Wybierz sprawę
Treść zgłoszenia

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI

Wyślij zgłoszenie do 15 października.
Koszt opinii

150

100 zł